Założenia projektu

Projekt „Równi na starcie II” realizowany  jest przez INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja na podstawie umowy zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego, poprzez objęcie 45 UP kompleksowym wsparciem prowadzącym do zwiększenia ich aktywności zawodowej w okresie od stycznia 2013 do czerwca 2014.

Uczestnikom projektu proponujemy:

1/ Szkolenia rozwoju umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy

2/ Indywidualne konsultacje psychospołeczne i poradnictwo zawodowe

3/ Kurs zawodowy (do wyboru spośród 7 rodzajów)

-          Florysta – bukieciarz 

-          Magazynier z obsługą wózków widłowych 

-          Pomocnik kucharza z przygotowaniem posiłków fast – food 

-          Pracownik robót wykończeniowych 

-          Sprzedawca produktów spożywczych – mięsnych z obsługą kasy fiskalnej 

-          Murarz – tynkarz 

-          Spawacz MAG 

4/ Stypendium szkoleniowe

5/ 3-miesięczny płatny staż zawodowy z wynagrodzeniem do 1500,00zł / miesiąc

6/ Opiekę trenera pracy w trakcie odbywania stażu

7/ Transport na zajęcia oraz zwrot kosztów dojazdów w trakcie odbywania stażu

8/ Pakiet materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, pełne wyżywienie i nocleg w trakcie zajęć

Szkolenia odbędą się w siedzibie INFO – BIZ w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 106A/36 w systemie weekendowym.

Dodatkowe informacjeCzłowiek - najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Dowiedz się więcej na temat plików Cookie wykorzystywanych na na tej stronie..

Akceptuję Cookies na tej stronie.